Wednesday, March 15, 2006

i let the culprit...

pinipilit pinipilit buksan,
kaya't nagbubukas nagbubukas nagbubukas
ang pintuan.

kaylangan tahimik at malumanay
ngunit biglang may nag-ingay
at na malitmata.

(tapos na ba?)
TAKBO!?!
ang mga sandaliang haplos sa pagkuha
ng pagkainosente.


Wake up. Wake up.
This is reality.
whatever passes
through this door
is reality.

No comments: